KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

  13/04/2017

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ ngày 7 đến 9-3-2017, tại thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập". Tham dự Đại hội có 1.153 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước. Sau 1ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra:

1. Đại hội thông qua những nội dung cơ bản vệ đảnh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội biểu dương toàn thế hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cả nước đã phát huy truyền thống, pham chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nồ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Nhũng nỗ lực, đóng góp của hội viên, phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý (16.587 huân, huy chương các loại; 2.399 chị được phong tặng các danh hiệu của Nhà nước)... Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI; thẳng thắn chỉ rõ 4 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 5 bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2012 2017.

2. Đại hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022: về mục tiêu, đại hội xác định 3 mục tiêu lớn, trong đó nhấn mạnh, phấn đấu vì mục tiêu binh đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về chỉ tiêu, Đại hội thông qua 7 chỉ tiêu quan trọng, nổi bật là: kết nạp Ihêm I triệu hội viên; giúp thêm 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp hồ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý... về nhiệm vụ, Đại hội xác định các cấp Hội can trien khai thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm. về các giải pháp có sáu nhóm giải pháp lớn, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hai khâu đột phá, đó là: nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; nâng cao chất lượng tố chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hỏa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

3. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bo sung). So với Điều lệ Hội khóa XI, Điều lệ Hội khóa XII có một số điổm mới, trong đó nối bật là việc cụ thê hóa chức năng vận động xã hội thực hiện bình đắng giới; quy định về công tác “giám sát” cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn hiện nay của Hội.

4. Đại hội quyết định cơ cấu, sổ lượng úy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa xu, gồm 171 ủy viên. Tại Đại hội đã bầu được 161 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII thống nhất so lượng úy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã tiến hành bầu được 31 ủy viên; cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, úy viên Ban Chấp hành Trung ương Đàng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII và phó chủ tịch.

 

Bình luận

Tin tức mới

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Khai thác Hạ tầng

* 499 A,B,C Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.8628.775

* Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.7990.788
Fax: (028)3.7990.639
Email: ttktht.ahtp@tphcm.gov.vn
Bản đồ

Hình Ảnh

Lượt truy cập
  • 1
  • 194
  • 187,948