TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỔI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHƯC CỦA TP.HCM GIAI ĐOẠN 2016-2020

  13/04/2017

UBND TP.HCM đã triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 nhằm xây dựng đội ngũ CB-CCVC có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; năng lực to chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, TP.HCM sẽ thực hiện đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trên tất cả các mặt về công tác xây dựng kế hoạch, tố chức, chất lượng và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo, bôi dưỡng theo hướng chiến lược, đón đầu trong một sổ chuyên ngành, lĩnh vực nhằm chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, quàn lý cho mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ; chú trọng bôi dường kỹ năng, tác nghiệp, theo hướng tăng thực hành, giảm lý thuyết; cập nhật kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm xử lý tình huống.

Đông thời, bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng thực sự nâng cao được năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với công tác tuyến dụng, sử dụng, quy hoạch và phát triển đội ngũ CB-CCVC. Cùng với đó, thành phố quan tâm nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dường và phát triển đội ngũ giảng viên; nâng cao chất lượng đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực người học sau đào tạo.

Thông qua chương trình này, TP.HCM từng bước chuẩn hóa trình độ CB-CCVC. Cụ thể là: 100% cán bộ chủ chốt cơ sở phường, xã, thị trấn có trình độ đại học hoặc đang học đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đối với công chức chuyên môn phường, xã, thị trấn đảm bảo 100% trình độ từ đại học trở lên, phù

 

hợp công việc đảm nhận, trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quy định đổi với từng ngạch, chức danh. 100% đội ngũ CB-CCVC là lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và dự bị, nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thê chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đạt tiêu chuẩn theo quy định đối với từng loại chức danh, từng ngạch và từng chức danh nghề nghiệp.

Ngoài ra, thành phố đặc biệt quan tâm đến phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi. Đào tạo đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ tin học, điện tử... phục vụ công tác quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng, khai thác các chương trình phần mềm ứng dụng trong quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải, vận tải hành khách công cộng, đường sắt đô thị, đường thủy, đường cao tốc, hầm ngầm, cầu vượt trên cao...

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thành phố trực tiếp tổ chức các lóp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 194.048 lượt CB-CCVC tại các cơ sớ đào tạo trong nước, cũng như ở nước ngoài. Tổng dự toán kinh phí nhằm đào tạo, bồi dưỡng CB-CCVC trong giai đoạn này là gần 900 tỉ đồng.

Bình luận

Tin tức mới

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Khai thác Hạ tầng

* 499 A,B,C Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.8628.775

* Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.7990.788
Fax: (028)3.7990.639
Email: ttktht.ahtp@tphcm.gov.vn
Bản đồ

Hình Ảnh

Lượt truy cập
  • 1
  • 196
  • 187,950