Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

  22/02/2017

Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một sổ vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tố chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, to chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hoàn chình nội quy, quy chế, quy trinh làm việc; triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao độĩig việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết khắc phục tình trạng lăng phí tài sản, lãng phí thời gian, thực hiện văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; sắp xếp, điều chuyến, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính,

Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiềm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiêm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không đế quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đây trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; không sử dụng thời giờ làm việc đê làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ đế gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và các doanh nghiệp...

 

Bình luận

Tin tức mới

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Khai thác Hạ tầng

* 499 A,B,C Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.8628.775

* Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.7990.788
Fax: (028)3.7990.639
Email: ttktht.ahtp@tphcm.gov.vn
Bản đồ

Hình Ảnh

Lượt truy cập
  • 1
  • 199
  • 187,953