Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khai thác Hạ tầng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024

  01/07/2019

      Nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kì I (2014 – 2019), đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp Hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ mới, sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019, Công đoàn CSTV Trung tâm Khai thác Hạ tầng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

     Đến tham dự Đại hội có Đồng chí: Nguyễn Duy Sơn – Bí Thư Đảng Ủy, Phó Trưởng Ban - Ban Quản Lý Khu NNCNC, Đồng chí Phạm Đình Dũng – Đảng Ủy Viên, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở BQL Khu NNCNC, Đồng Chí Nguyễn Thị Kim Khánh - Ủy viên BCH Công đoàn Cơ sở BQL Khu NNCNC, cùng các Đồng chí khách mời là đại diện BCH Công đoàn cơ sở thành viên thuộc Công đoàn cơ sở BQL Khu NNCNC.

       Về phía Trung tâm Khai thác Hạ tầng, có Đồng chí Huỳnh Văn Thành – Đảng ủy viên- Phó bí thư Chi bộ- Giám đốc Trung tâm, Đồng chí Trần Thị Kim Hằng – Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Trung tâm, cùng 45 Công đoàn viên Trung tâm Khai thác Hạ tầng được triệu tập về tham dự Đại hội.

Hình: Đoàn Chủ tịch và thư kí Đại hội

      Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ II (2019 – 2024) để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển của Công đoàn Cơ sở BQL Khu NNCNC.

      Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, sự quan tâm, hỗ trợ của BGĐ Trung tâm, Công đoàn CSTV Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ I (2014 - 2019) đã đề ra như: Có ít nhất 90% VCLĐ được quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết của Đảng; 100% VCLĐ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vv... Và các hoạt động như tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong VCLĐ và Công Đoàn viên, Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, xây đựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn tham gia xây dựng Đảng. 

Hình: Đ/c Trần Thị Kim Hằng - Chủ tịch CĐCSTV Trung tâm nhiệm kỳ Ibáo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I (2014 - 2019).

      Đại hội Công đoàn CSTV Trung tâm Khai thác Hạ tầng đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024 với mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể theo phương châm: Phát huy “ Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lương hoạt động Công đoàn; đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Công đoàn viên; phát huy khả năng tham gia quản lý của Công đoàn. Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn phù hợp với thực tiễn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

      Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Phạm Đình Dũng – Đảng ủy viên – Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Ban Quản Lý Khu NNCNC đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Công đoàn CSTV Trung tâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời Đồng chí cũng mong Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa tinh thần năng động, trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động Công đoàn và xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Hình: Đ/c Phạm Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

      Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Công đoàn viên đã nhất trí cao với đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn CSTV nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 gồm 05 Đồng chí:

  1. Đồng chí Phạm Văn Tiến – Phó Trưởng Phòng QLXDCT&KTHT
  2. Đồng chí Nguyễn Trọng Tài – Phó Trưởng Phòng QLXDCT&KTHT
  3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng Phòng TC - KH
  4. Đồng chí Ngô Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Phòng TC – HC
  5. Đồng Chí Lê Bình Đồng – Đội Trưởng Đội Bảo vệ

Hình: Đoàn Chủ tịch Đại hội thực hiện nghi thức Bầu cử

      Đại hội cũng nhất trí cao thông qua một số nhiệm vụ chủ yếu và hệ thống chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 gồm:

Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Vận động, tổ chức VCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công đoàn viên; chú trọng việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho VCLĐ; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể VCLĐ; biểu dương, nhân rộng các gương điểnhình, các việc làm thiết thực, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

5. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; xây dựng Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; theo dõi, giúp đỡ Đoàn viên Công đoàn ưu tú phấn đấu rèn luyện trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Tổ chức tốt hoạt động nữ công và phong trào nữ VCLĐ tại đơn vị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ của Trung tâm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới và Chiến lược phát triển Phụ nữ Việt Nam.

7. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân; tăng cường vai trò tham gia quản lý và thực hiện giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn.

8. Cùng chính quyền và Chi đoàn tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu cho đơn vị và chăm lo đời sống cho VCLĐ.

9. Thực hiện tốt công tác tài chính và hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1. Hàng năm, phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị Viên chức đúng thời gian và đúng quy định.

2. Hàng năm, vận động 50 % công chức, viên chức đăng ký và hoàn thành ít nhất 01 sáng kiến, hoặc 01 giải pháp phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị hay nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn thể.

3. Hàng năm trên 95% công chức, viên chức và người lao động học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; 100% công chức, viên chức và người lao động đăng ký nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Trong nhiệm kỳ, 100% Ủy viên BCH Công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác Công đoàn (Theo kế hoạch của đơn vị và của Công đoàn cấp trên). 

5. Hàng năm 100% viên chức và người lao động đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

6. Hàng năm, vận động  công chức, viên chức và người lao động đóng góp tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

7. Hàng năm, phối hợp Chi đoàn tổ chức thực hiện hoàn thành ít nhất 01 công trình thi đua và 01 mô hình “Dân vận khéo”.

8. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho từ 02 – 03 CĐV ưu tú, trong đó, phấn đấu kết nạp Đảng 01 trường hợp.

9. Phối hợp Chi đoàn xây dựng 01 mô hình dịch vụ để tạo nguồn thu cho hoạt động đoàn thể.

10. Hàng năm 100% đạt chỉ tiêu phụ nữ 2 giỏi

11. Giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh hàng năm.

Hình: Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo

      Đại hội Công Đoàn CSTV Trung tâm Khai thác Hạ tầng nhiệm kỳ II (2019 -2024) đã đánh dấu sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào Viên chức – Lao động và hoạt động Công đoàn, phát huy những thành tích và kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, mặc hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành cùng Công đoàn viên Trung Tâm Khai thác Hạ tầng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn các cấp, xây dựng đội ngũ Viên chức – Lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Hình: Đại biểu dự Đại hội Công đoản cơ sở thành viên Trung tâm Khai thác Hạ tầng NK 2019 - 2024

Bình luận

Tin tức mới

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Khai thác Hạ tầng

* Lầu 11, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.8628.775

* Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.7990.788
Fax: (028)3.7990.639
Email: ttktht.ahtp@tphcm.gov.vn
Bản đồ

Hình Ảnh

Lượt truy cập
  • 1
  • 139
  • 521,059