Đại hội Chi bộ Trung tâm Khai thác Hạ tầng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022

  26/02/2020

 

      Ngày 21/02/2020, tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM ( ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM), Chi bộ Trung tâm Khai thác Hạ tầng long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần III nhiệm kỳ 2020-2022.

      Đến tham dự Đại hội, vinh dự có Đ/c Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố, Đ/c Nguyễn Duy Sơn – Bí Thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu NNCNC, Đ/c Đinh Minh Hiệp – Phó Bí Thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở Ban Quản lý Khu NNCNC và các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ Trung tâm Ươm tạo DNNNCNC, Trung tâm Dạy nghề NNCNC; Đảng bộ bộ phận Trung tâm NC&PTNNCNC; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm NC&PTNNCNC.

Hình: Đại biểu tham dự Đại hội

      Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Kim Hằng – Bí thư chi bộ Trung tâm đã phát biểu khai mạc đại hội, trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III 2020-2022 của Chi bộ; đồng chí Huỳnh Văn Thành – Phó Bí thư chi bộ báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy nhiệm nhiệm kỳ 2017-2020.

Hình: Đ/c Trần Thị Kim Hằng trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2020

      Thay mặt Đảng ủy cơ sở BQL Khu NNCNC, đồng chí Đinh Minh Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy đã phát biểu chúc mừng Đại hội, biểu dương các kết quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2022 tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          - Đối với công tác xây dựng Đảng:

      + Về tổ chức: Quan tâm chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, viên chức trẻ nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

      + Công tác tuyên giáo: Thay đổi phương thức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết đảng và thông tin trong đảng cho phù hợp với tình hình chi bộ và đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo của Đảng.

      + Công tác kiểm tra giám sát: cần chọn nội dung phù hợp để giám sát tại chi bộ.

          - Đối với nhiệm vụ chính trị:

      + Xây dựng quy chế quy định chặt chẽ mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy và chính quyền.

      + Bổ sung các chỉ tiêu: Sau khi hoàn thành Điểm đến Du lịch nông nghiệp tại Khu NNCNC Củ Chi, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình tại Khu NNCNC Cần Giờ; xác định số lượng (tỷ lệ) đoàn khách tham quan Củ Chi dừng chân tại Khu NNCNC; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện dịch vụ xử lý nước thải trong Khu NNCNC; xác định lộ trình để có thể thực hiện tự chủ tài chính về kinh phí thường xuyên giai đoạn 2013 – 2025; điều chỉnh quy chế, quy định của đơn vị cho phù hợp.

Hình: Đ/c Đinh Minh Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

      Qua thảo luận tại Đại hội, Chi bộ Trung tâm đã thống nhất cao Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 , trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như:

      Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

        - Chỉ tiêu về thực hiện cải cách hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

      + 100% văn bản hành chính, chuyên môn theo quy định được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử; thực hiện tin học hóa trong  quản lý công tác văn thư – lưu trữ;

      + 100% công chức, viên chức của đơn vị (đối tượng quy định) sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và tiếp cận hệ thống khai thác dữ liệu dùng chung của thành phố.

      + Cập nhật trên website của Trung tâm các nội dung về hoạt động du lịch nông nghiệp và hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong Khu NNCNC.

         - Chỉ tiêu về thực hiện phong trào thi đua:

      + Hàng năm, Trung tâm KTHT và ít nhất 01 phòng của Trung tâm được công nhận Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      + Có ít nhất 02 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở trở lên/năm.

      + Trên 95% công chức, viên chức được đánh giá xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% công chức, viên chức được đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         - Chỉ tiêu về công tác tài chính, kế hoạch

      + Đảm bảo thu, chi tài chính phục vụ tốt cho hoạt động của đơn vị và phấn đấu trích lập quỹ bổ sung thu nhập cho CCVCLĐ hàng năm đạt tối thiểu 25% so với tổng quỹ tiền lương của đơn vị.

      + Đến cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị đủ các điều kiện, thủ tục để được công nhận là đơn vị tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên trong giai đoạn 2023 – 2025.

        - Chỉ tiêu nhiệm vụ quản lý dự án và quản lý, khai thác hạ tầng Khu NNCNC

        + Nhiệm vụ quản lý dự án: Hoàn thành tiến độ, chất lượng các dự án mở rộng, phát triển Khu NNCNC trong phạm vi nhiệm vụ của đơn vị theo kế hoạch hàng năm.

        + Nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật trong Khu NNCNC:

       * Công tác quản lý hạ tầng:

      . Phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công dự án hệ thống quản lý hạ tầng thông minh tại Khu NNCNC Củ Chi.

      . Hoàn thành dự án đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái phục vụ hoạt động Trung tâm Khai thác Hạ tầng.

      . Phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Khu NNCNC Củ Chi; thực hiện giám sát nguồn nước thải của 100% đơn vị hoạt động trong Khu.

      . Tham mưu phương án cải tạo, bổ sung hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới, nước sản xuất trong toàn Khu NNCNC Củ Chi nhằm thay thế việc sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt, tưới nước và sản xuất riêng lẻ từng đơn vị.

      . Phấn đấu vận động 100% doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu không phát sinh nợ mới phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng. 

* Công tác chăm sóc cây xanh, cảnh quan Khu NNCNC: 

      . Phấn đấu được Thành phố chấp thuận chủ trương và tổ chức thực hiện hình thức đặt hàng cung ứng dịch vụ chăm sóc cây xanh, cảnh quan Khu NNCNC thay thế cho hình thức tự thực hiện như hiện nay.

        - Chỉ tiêu nhiệm vụ khai thác hạ tầng:

      + Phấn đấu đạt số lượng khách tham quan tăng từ 5% đến 8% mỗi năm so với năm trước liền kề; có 10 đoàn khách tham quan đến tham quan các địa danh của huyện Củ Chi dừng chân tại Khu NNCNC Củ Chi/ năm.

       + Đến cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành Điểm đến du lịch nông nghiệp tại  Khu NNCNC Củ Chi; hoàn thành kế hoạch nhân rộng mô hình Điểm đến du lịch nông nghiệp tại khu NNCNC Cần Giờ.

      + Phấn đấu từ năm 2021, hoàn thiện dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và phân loạt rác tại nguồn; cung ứng cho các đơn vị trong Khu NNCNC dịch vụ về thi công và chăm sóc cây xanh, cảnh quan; chuẩn bị cơ sở vật chất để cung cấp dịch vụ về xử lý nước thải cho các đơn vị trong Khu Củ Chi.

        - Chỉ tiêu nhiệm vụ hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp trong Khu NNCNC

      + Giữ mối liên hệ, hỗ trợ 100% doanh nghiệp trong Khu NNCNC đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản và PCCN.

        Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

      - Đạt chỉ tiêu 100% đảng viên và trên 95% viên chức, lao động chưa là đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đảng và được quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

      - 100% đảng viên thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính trị tại đơn vị; nói và làm theo Nghị quyết Đảng; không có đảng viên vi phạm quy định về 19 điều đảng viên không được làm; 100% đảng viên cam kết và thực hiện tốt không có các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 100% chi ủy viên và cán bộ chủ chốt của đơn vị thực hiện tốt việc nêu gương trong công tác và trong thực hiện “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      - Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý; đạt tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu ý kiến trong các kỳ sinh hoạt đạt từ 70% trở lên.

      - 100% đảng viên, viên chức, lao động chưa là đảng viên đăng ký nội dung tự rèn luyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được phân tích, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm; lãnh đạo đơn vị và Đoàn thể thực hiện 1-2 công trình thi đua làm theo gương Bác và được đơn vị đánh giá, công nhận hiệu quả; thường xuyên xây dựng, nhân rộng các gương điển hình trong các phong trào thi đua tại đơn vị.

      - Giới thiệu 1-2 cảm tình Đảng tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mỗi năm; kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới/năm; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      - Duy trì thực hiện công trình/mô hình Dân vận khéo, phấn đấu mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị của đơn vị đăng ký và thực hiện tốt 01 công trình/mô hình Dân vận khéo/năm.

      - Lãnh đạo 02 Đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đoàn thể cấp trên công nhận hàng năm.

       - Thực hiện tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của chi bộ ít nhất 01 lần/quý.

      - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo và thu nộp Đảng phí đạt yêu cầu quy định của Đảng về số lượng, chất lượng và thời gian.

      Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đảng viên Chi bộ Trung tâm Khai thác Hạ tầng đã nhất trí cao với đề án nhân sự Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí:

      1. Đ/c Trần Thị Kim Hằng

      2. Đ/c Huỳnh Văn Thành

      3. Đ/c Đặng Mậu Liêm

      4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền

      5. Đ/c Phạm Văn Tiến

      Trong đó, đồng chí Trần Thị Kim Hằng và đồng chí Huỳnh Văn Thành tái đắc cử Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

Hình: Các Đảng viên tiến hành thủ tục Bầu cử

Hình: Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

      Với sự chuẩn bị và tổ chức chu đáo, nghiêm túc, Đại hội chi bộ Trung tâm Khai thác Hạ tầng nhiệm kỳ 2020-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần cho thành công của Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu NNCN được tổ chức vào tháng 5 tới.

Hình: Chi bộ Trung tâm Khai thác Hạ tầng chụp ảnh lưu niệm

 cùng Lãnh đạo và Đại biểu khách mời

Bình luận

Tin tức mới

Thông tin liên hệ

Trung Tâm Khai thác Hạ tầng

* Lầu 11, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.8628.775

* Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028)3.7990.788
Fax: (028)3.7990.639
Email: ttktht.ahtp@tphcm.gov.vn
Bản đồ

Hình Ảnh

Lượt truy cập
  • 1
  • 659
  • 626,132